Kontakt

Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s.r.o.            
Bajkalská 31, 827 25 Bratislava       
IČO: 36 868 221 
DIČ: 2023037423
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 65186/B

Licencia Slovenskej advokátske komory č. 4860

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.              
Číslo účtu (IBAN): SK13 1100 0000 0029 2583 7848

tel./fax: +421 2 53 63 05 05            
mobil: +421 907 980 377 
e-mail: advokat@biznar.sk