O nás

Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s.r.o. pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 2010. Svojou činnosťou nadväzuje na advokátsku prax Mgr. Marcela Biznára vykonávanú od 1.1.2009. Kancelária bola založená s cieľom poskytovať klientom právne služby na nadštandardnej úrovni a v plnom rozsahu ich potrieb.

Kancelária sa zaoberá poskytovaním právnej pomoci, resp. právneho poradenstva klientom (fyzickým osobám a právnickým osobám) v takmer všetkých oblastiach práva a na bránenie oprávnených záujmov klientov využíva všetky dostupné právne inštitúty tak súdne, ako aj mimosúdne. Činnosť advokátskej kancelárie spočíva na zásadách profesionality a odbornosti, dôvery, ochrany informácií a individuálneho prístupu.

Cieľom advokátskej kancelárie je, aby klientovi bolo poskytnuté rýchle, kvalitné a cenovo efektívne právne poradenstvo. Jednou z hlavných zásad je, že poskytnuté služby musia mať taký štandard, aby klient zostal klientom kancelárie počas jeho celej existencie. Ide o zásadu, ktorá v sebe zahŕňa profesionálny prístup, vysokú úroveň poskytovaných služieb, časovú dostupnosť požadovaných služieb pre klienta, promptné konanie vo veci po prevzatí prípadu a pravidelný kontakt s klientom pri poskytovaní právnych služieb.

Na zabezpečenie úplného právneho servisu advokátska kancelária spolupracuje s notármi, exekútormi, súdnymi znalcami, dražobnými spoločnosťami, realitnými spoločnosťami a pod.